TAK! - Tylko dobre rozwiązania TAK! - Tylko dobre rozwiązania

Szkolenia otwarte

TAK! - Tylko dobre rozwiązania

Zarządzanie zmianą, adaptacja i komunikowanie zmian

Zarządzanie zmianami i zaakceptowanie tego, że zmiany są codziennością, jest dziś ważnym wyzwaniem wszystkich firm. Świat szybko się zmienia, a ludzka natura nie lubi zmian... Warsztat ma pomóc w zrozumieniu reakcji na zmianę i mechanizmów zmiany na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Dzięki tej wiedzy możliwe jest zbudowanie pozytywnego nastawienia do zmiany, a zrozumienie procesów organizacyjnych towarzyszących zmianom wpływa na efektywność całej organizacji.

Zapisz się

 

Program warsztatów:

Zarządzanie zmianą w organizacji:

 • Etapy zmian (poziom indywidualny, zespołowy, organizacyjny)
 • Różne postawy wobec zmian (liderzy, ambasadorzy, oporni)
 • Wprowadzanie zmian (dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy)
 • Wspieranie innych w procesie zmiany
 • 8 kroków, które warto uwzględnić przy wprowadzaniu zmian- J. Kotter
 • Klasyczne fazy przechodzenia przez zmianę (zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie).
 • Modele/mechanizmy zmiany – Spencer Johnson, Kurt Levin
 • Analiza sił w zmianie (siły oporu/hamujące i siły dążące do zmiany)

Psychologia zmiany w praktyce:

 • Dlaczego opór jest najczęstszą reakcją na zmiany?
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmian. Dlaczego zmiany są trudne?
 • Jak wykształcić pozytywne nastawienie do zmian?
 • Jak efektywnie przystosować się do zmieniających się okoliczności?
 • Różnice indywidualne w postrzeganiu i reagowaniu na zmiany
 • Akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa
 • Postawy wobec zmian. Analiza własnej postawy wobec zmiany
 • Emocje pojawiające się wobec zmiany (skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić)

Komunikacja zmian:

 • Najczęstsze błędy w komunikowaniu zmian
 • Cele komunikacji a etapy procesu zmiany
 • Jak zbudować efektywną komunikację w procesie zmian?
 • Opracowanie komunikatu przekazywanego do adresatów zmiany
 • Metody komunikowania zmiany (argumenty racjonalne i emocjonalne)
 • Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą (rodzaje oporu, niekonstruktywne dyskusje, czarnowidztwo, spiskowe teorie dziejów)

Siła nawyków:

 • Motywacja pozwala zacząć, nawyk pozwala wytrwać
 • Nowy nawyk nie wygasza starego- co z tego wynika?
 • Elastyczność postępowania- świadomość, że mam wybór jak reaguję
 • Najnowsze badania odpowiadające na pytanie: jak zmieniać, żeby zmienić?

Stres jako efekt uboczny zmian:

 • Mechanizm reakcji na zmianę, czyli dlaczego zmiany wywołują stres?
 • Zmiana jako warunek rozwoju, dlaczego więc boimy się zmian?
 • Strefa komfortu, rozwoju oraz przeciążenia i paniki
 • Źródła i przyczyny oporu wobec zmiany, czyli zmiany a poczucie kontroli i wpływu
 • Specyfika procesów adaptacyjnych

Wprowadzanie i komunikowanie zmian przez wywieranie wpływu na innych:

 • Reguły wywierania wpływu społecznego i ich skuteczność
 • Reguła konsekwencji, wzajemności, konformizmu, sympatii, relaksu
 • Reguła niedostępności, kontrastu, kompromisu, autorytetu, powtarzania i odmawiania

Małe zmiany- duże różnice. Jak mała zmiana wpływa na duży efekt:

 • Kreowanie kultury promującej zmiany
 • Szukanie jasnych punktów
 • Rozwijanie proaktywności
 • Koncepcja skutecznej zmiany- poziomy Diltsa (przekonania, wartości, wizja)
 • Słowa mają znaczenie. Jak zmieniając słowa zmieniasz rzeczywistość?
 • Znaczenie automotywacji w sytuacji zmian

Po szkoleniu uczestnicy m.in. będą lepiej potrafili:

 • Radzić sobie za zmianami
 • Pozytywnie reagować na zmiany dzięki rozwinięciu zdolność dostrzegania pozytywnych stron zmian
 • Komunikować zmiany pracownikom i współpracownikom
 • Rozpoznać przyczyny oporu wobec zmian
 • Radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian
 • Zaplanować i przeprowadzić spotkanie z pracownikami, podczas którego zostaną zakomunikowane zmiany organizacyjne
 • Wspierać innych, zwłaszcza podwładnych w procesie zmiany, a także motywować do proaktywnej postawy
 • Wykorzystywać wpływ społeczny w toku przeprowadzania zmiany
 • Przełamywać opór pracowników wobec wprowadzanych zmian

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Zapisz się

 

© 2016 TAK! - TYLKO DOBRE ROZWIĄZANIA. sasweb.com.pl

UWAGA! Polityka prywatności i pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem ich prywatności.

 

Polityka Prywatności Tak! Spółka Cywilna zawiera informacje na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, a w szczególności:

ü  Kto jest Administratorem danych osobowych i jak długo dane są przetwarzane,

ü  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych,

ü  Komu możemy udostępniać dane naszych klientów,

ü  Jakie prawa przysługują naszym klientom jako podmiotom danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych i czas ich przetwarzania

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Tak! Spółka Cywilna (Administratora), z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi (podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana wyraźna zgoda), rejestracji uczestnictwa w szkoleniu (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do rejestracji uczestnictwa w szkoleniu), zawarcia umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy), wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy), marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk), wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi drogą elektroniczną, do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, oraz historię umów.

 

Udostępnianie danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi prawne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres administrator.danych@tylkodobrerozwiazania.pl lub listem zwykłym na adres siedziby Administratora, który wskazany został powyżej.

 

 

 

Informacje dotyczące Cookie.

Tak! Spółka Cywilna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tak! Spółka Cywilna.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

ü  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

ü  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

ü  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

ü  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,

ü  dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika w tym na stronach innych wydawców niż Tak! Spółka Cywilna.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

ü  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

ü  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

ü  "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Tak! Spółka Cywilna informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Tak! Spółka Cywilna. umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach www.tylkodobrerozwiazania.pl. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Tak! Spółka Cywilna umieszcza na niektórych stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.