TAK! - Tylko dobre rozwiązania TAK! - Tylko dobre rozwiązania

Szkolenia otwarte

TAK! - Tylko dobre rozwiązania

HR Biznes Partner w praktyce

Pracujesz w dziale HR i Twoim zadaniem jest wspierać innych Pracowników w firmie w znajdowaniu odpowiedzi na codzienne wyzwania jaki stawia przed nimi biznes? Szkolenie „HR Biznes Partner w praktyce” wskaże Ci odpowiedzi, jak pełnić rolę HR Biznes Partnera, jak rozumieć potrzeby Menedżerów i w umiejętny sposób wspierać Pracowników w sytuacjach codziennych wyzwań, jak również sytuacjach kryzysowych czy zmiany.
Szkolenie dedykowane jest osobom z obszaru HR, pracującym lub przygotowującym się do objęcia roli HR Business Partnera, a także osobom wspierającym biznes w obszarze rekrutacji, rozwoju lub oceny kompetencji.

Zaproponuj termin

 

Program warsztatów:

Cele działu HR a strategia biznesowa przedsiębiorstwa:

 • HR Biznes Partner w najnowszym wydaniu– ewolucja HR na przestrzeni czasu
 • Model Kompetencji na stanowisku HR Biznes Partner
 • HR Biznes Partner jako strażnik wartości i postaw w firmie

Rola i kluczowe funkcje HR Biznes Partnera w organizacji:

 • HR jako partner strategiczny
 • HR jako agent zmiany
 • HR jako ekspert ds. rozwoju
 • HR BP jako ekspert ds. rekrutacji
 • HR jako rzecznik pracowników

HR w roli Partnera Strategicznego:

 • Strategia Firmy, a strategia personalna Działu HR
 • Procesy HR wspierające realizację strategii mojej Firmy
 • Jak przełożyć cele biznesowe na cele HR?

HR w roli Agenta Zmiany:

 • Wsparcie HR przy efektywnym wprowadzeniu zmian
 • Najpopularniejsze modele zmian- jak w praktyce wykorzystać je w realnych projektach związanych z wprowadzaniem zmian?
 • Świadomość zagrożeń – czyli dlaczego zmiany są zazwyczaj trudne?
 • Jak zapewnić trwałość zmian?
 • Pomiar skuteczności działań HR (Model Kirkpatricka, utrwalanie nawyków)

HR Biznes Partner jako Ekspert ds. rozwoju:

 • Metody rozwojowe (kiedy i jakie formy warto wprowadzić i jak je rekomendować?)
 • Metody wspierania pracy kadry zarządzającej
 • Narzędzia coachingowe i mentoringowe w pracy HR Biznes Partnera
 • Rozwój organizacji i Pracowników poprzez zaangażowanie w działania CSR oraz Employer Branding
 • Zarządzanie talentami w Firmie

HR BP jako Ekspert ds. rekrutacji:

 • Jak zaplanować profesjonalną rekrutację?
 • Przegląd aktualnych trendów i metod pozyskiwania kandydatów
 • HR pomiędzy oczekiwaniami biznesu a oczekiwaniami Kandydatów
 • Ofertowanie i zatrudnienie odpowiednich pracowników

HR w roli Rzecznika Pracowników:

 • Współpraca z Zarządem i osobami decyzyjnymi
 • Współpraca z Menedżerami liniowymi
 • Budowanie otwartości i zaufania w relacji z Menedżerami
 • Analiza potrzeb doradztwo, konsultacje, wsparcie i dostarczanie rozwiązań
 • Wielopokoleniowość vs. potrzeby Pracowników

Komunikacja w sytuacjach trudnych:

 • Narzędzia i kanały komunikacji
 • Metody zarządzania konfliktem
 • Stawianie granic, czyli zachowania asertywne w pracy HR Biznes Partnera
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami i krytyką Pracowników
 • Komunikacja w sytuacji destabilizacji i kryzysu

Budowanie poczucia sprawczości i kształtowanie autorytetu HR Biznes Partnera:

 • Od spełniania zachcianek do realnego partnerstwa z menedżerami Firmy
 • Komunikacja z ramy rozwiązania, język pozytywny
 • Komunikaty JA

Wywieranie wpływu i delegowanie zadań Pracownikom:

 • Reguły wywierania wpływu na ludzi wg R.Cialdiniego
 • Kształtowanie postaw i zachowań Pracowników przez udzielanie konstruktywnej krytyki
 • Kształtowanie kultury informacji zwrotnej w organizacji
 • Moc słów i składni- Psycholingwistyka, jak wpływa na odbiór przekazu

HR Biznes Partner w roli prezentera i moderatora - prowadzenie efektywnych spotkań:

 • Autoprezentacja – kreowanie profesjonalnego wizerunku HR w praktyce
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji biznesowych- jak ją rozwijać?
 • Plan spotkania i struktura prezentacji w kontekście efektywności
 • Techniki moderowania dyskusji i generowania rozwiązań

Szkolenie ma charakter warsztatowy, bardzo duży nacisk położony jest na ćwiczenia praktyczne. Przed warsztatem badamy potrzeby każdego z Uczestników szkolenia, żeby finalnie dopasować zagadnienia do specyficznych wymagań i potrzeb.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Na czym polega rola HR Business Partnera
 • Jak HR Biznes Partner może wspierać realizację strategii biznesowej Firmy
 • Jakie są kluczowe obszary odpowiedzialności HR Biznes Partnera w organizacji
 • Jak efektywnie wykorzystać wybrane modele współpracy HRBP z Biznesem
 • Jak mierzyć efektywność działań HR Biznes Partnera
 • Jak komunikować zmiany i przeprowadzić je trwale w organizacji
 • W jaki sposób świadomie kreować wizerunek profesjonalnego Biznes Partnera i budować autorytet
 • Jak stawiać granice i nakłaniać Pracowników do zmiany postaw
 • Jakie narzędzia wspierają rozwój i zaangażowanie managerów oraz jak je zastosować
 • Kiedy i jak wykorzystywać narzędzia Coachingowe w swojej pracy
 • W jaki sposób komunikować się uwzględniając różne potrzeby Pracowników, również w sytuacjach trudnych
 • Jak być skutecznym moderatorem i prezenterem podczas spotkań biznesowych

Stosowane metody dydaktyczne:

 • ćwiczenia praktyczne
 • praca nad studiami przypadków
 • zadania indywidualne i grupowe
 • mini-wykłady
 • prezentacje multimedialne
 • dyskusje moderowane, analiza aktualnych trendów
 • wymiana doświadczeń i efektywnych praktyk

Czas trwania szkolenia - 2 dni

Zapisz się

 

© 2016 TAK! - TYLKO DOBRE ROZWIĄZANIA. sasweb.com.pl

UWAGA! Polityka prywatności i pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dokładamy wszelkich starań, by dane osobowe naszych klientów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem ich prywatności.

 

Polityka Prywatności Tak! Spółka Cywilna zawiera informacje na temat tego, jak przetwarzamy dane osobowe naszych klientów, a w szczególności:

ü  Kto jest Administratorem danych osobowych i jak długo dane są przetwarzane,

ü  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych,

ü  Komu możemy udostępniać dane naszych klientów,

ü  Jakie prawa przysługują naszym klientom jako podmiotom danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych i czas ich przetwarzania

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Tak! Spółka Cywilna (Administratora), z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi (podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana wyraźna zgoda), rejestracji uczestnictwa w szkoleniu (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do rejestracji uczestnictwa w szkoleniu), zawarcia umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia umowy), wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy), marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk), wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi drogą elektroniczną, do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, oraz historię umów.

 

Udostępnianie danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi prawne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres administrator.danych@tylkodobrerozwiazania.pl lub listem zwykłym na adres siedziby Administratora, który wskazany został powyżej.

 

 

 

Informacje dotyczące Cookie.

Tak! Spółka Cywilna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tak! Spółka Cywilna.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu

ü  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

ü  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

ü  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

ü  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,

ü  dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika w tym na stronach innych wydawców niż Tak! Spółka Cywilna.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

ü  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

ü  "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

ü  "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Tak! Spółka Cywilna informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Tak! Spółka Cywilna. umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronach www.tylkodobrerozwiazania.pl. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Tak! Spółka Cywilna umieszcza na niektórych stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.